Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG:003717.a

BS geboorte Egidius van Doren (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 7 okt 1860
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
8 okt 1860 Egidius van Doren (*1860-1860) als kind
Johanna van Rooij (*1828-1903) als moeder
Johannes van Doren (*1830-) als aangever
Johannes van Doren (*1830-) als vader

BSG:003716.a

BS geboorte:Egidius van Doren (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 5 aug 1862
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
hierin
5 aug 1862 Egidius van Doren (*1862-) als kind
Johannes van Doren (*1830-) als vader
Johannes van Doren (*1830-) als aangever
Johanna van Rooij (*1828-1903) als moeder

BSG:003719.a

BS geboorte:Egidiana van Doren (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 3 jul 1865
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
3 jul 1865 Johannes van Doren (*1830-) als vader
Johannes van Doren (*1830-) als aangever
Egidiana van Doren (*1865-) als kind
Johanna van Rooij (*1828-1903) als moeder

BSG:003676.a

BS Geboorte: Adriaan van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 20 dec 1836
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
18 dec 1836 Johannis van Rooij (*1802-1868) als vader
Adriaan van Rooij (*1836-1838) als kind
Johannis van Rooij (*1802-1868) als aangever
Maria Bloemen (*1797-1870) als moeder

BSE:000028

Erkening Petrus Leonardus Elshout (Algemene akte)
Plaats van akte: Delft [zh]
Aktedatum: 1 mrt 1842
Archiefnaam: Delft
Archief: BS
Deel/Akte: 108
No 108

In het jaar een duizend acht honderd twee en veertig den eersten der maand maart des middags ten twaalf ure, is voor ons Martinus Anne Wijnaendts Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken stand der Stad Delft,
Verschenen Pieter Elshout, oud acht en twintig jaren, Wachtmeester bij het derde regiment Artillerie en Cornelia Kok, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier, welke ons hebben verklaard bij deze als hun kind te erkennen een kind van het mannelijk geslacht, geboren alhier de vierden september achttienhonderd een en veertig des morgens ten vier ure in het geboorte register dezer stad van gezegd jaar onder nommer vier honderd acht, ingeschreven onder de namen Petrus Leonardus, als zoon van Cornelia Kok, bovengenoemd de gemelde verklaring is geschied in tegen woordigheid van Baren Sluis, oud drieen dertig jaren, van beroep kleedemaker, en van Jan Elshout, oud zes en dertig jaren klerk ter secretarie van Zevenhuizen, wonende te Zevenhuizen, terwijl de eerste getuigen is wonende alhier. En hebben de declaranten en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend, goedkeurende van drie gedrukte woorden in de achtste regel dezes acte.

WG.
Elshout, ckok, BSluis, JElshout
Wijnaendts
[[]]
hierin
1 mrt 1842 Petrus Leonardus Elshout (*1841-1908) als kind
Cornelia Kok (*1818-) als moeder
Pieter Elshout (*1814-) als vader

BSH:0188.a

BS Huwelijk van: Hout van&Rooij van (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
18 jun 1857 Johanna van Rooij (*1828-1903) als bruid
Arnoldus van Hout en Petronella van den Broek als ouders bruidegom
Johannis van Rooij en Maria Bloemen als ouders bruid
Peter van Hout (*1823-1857) als bruidegom

BSG:003720.a

BS Geboorte: Hendrikus van Stratum (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 30 mei 1889
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
Kind is gewetigt bij het huwelijk van Maria van Rooij en Josephes van Straten
[[]]
hierin
31 mei 1889 Hendrikus Cornelis van Stratum (*1889-1960) als kind
Maria van Rooij (*1857-1898) als moeder

BSG:004667.a

BS Geboorte:Hermina en Geertrui Renesse (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Heteren [ge]
periode: 10 jan 1861
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Geboorte
is tweeling
hierin
10 jan 1861 Hendrik Renesse (*1829-1929) als aangever
Geertrui Renesse (*1861-1861) als kind
Hendrik Renesse (*1829-1929) als vader
Elisabeth Willemsen (*1841-1941) als moeder
Hermina Renesse (*1861-1899) als kind

BSH:0174

BS Huwelijk van: Rooij van&Engeland van (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 28 jul 1864
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
28 jul 1864 Josephus van Rooij en Johanna van Engeland als echtpaar
Johannis van Rooij en Maria Bloemen als ouders bruidegom
Henricus (Hendrik) van Engelant en Maria Martens als ouders bruid
Josephus van Rooij (*1829-1906) als bruidegom
Johanna van Engeland (*1829-1898) als bruid

BSG:000055.a

BS Geboorte Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 22 mei 1857
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
21 mei 1857 Maria van Rooij (*1857-1898) als kind
Josephus van Rooij (*1829-1906) als vader
Josephus van Rooij (*1829-1906) als aangever
Henrica Slaats (*1823-1861) als moeder

BSH:0153

BS Huwelijk van:van Rooij&Loots (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
13 mei 1959 Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als echtpaar
Johannis van Rooij en Maria Bloemen als ouders bruidegom
Godefridus Loots en Paulina van Geldrop als ouders bruid

BSG:000040.a

BS Geboorte: Johannes Augustinus van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 23 jul 1835
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
21 jul 1835 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als kind
Johannis van Rooij (*1802-1868) als vader
Johannis van Rooij (*1802-1868) als aangever
Maria Bloemen (*1797-1870) als moeder

BSG:002701.a

BS geboorte Johannes van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 19 jun 1862
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
20 jun 1862 Johannes van Rooij (*1862-1901) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder

BSG:003722.a

BS geboorte: Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 5 mei 1861
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
hierin
6 mei 1861 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Maria van Rooij (*1861-1862) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder

BSG:003723.a

BS geboorte: Antonie van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 5 aug 1863
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
hierin
6 sep 1983 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Antonie van Rooij (*1863-1863) als kind
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever

BSG:003724.a

BS Geboorte van: Peter van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 19 aug 1864
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
hierin
20 sep 1864 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Peter van Rooij (*1864-1864) als kind
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever

BSG:002794

BS geboorte:Gesina de Moet (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 1 dec 1861
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: Geboorte
Heden den tweeden december Achtienhonderd een en zestig,
compareerde voor ons Everardus Bonifacius Baron Wittert van Hoogland
Wetthouder van den Burgerlijken Stand der Gemeente `s Gravenhage,
Albertus de Moet, oud veertig jaren, meteselaar, wonende alhier.
Derwelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw
Margarethe Buys,
op den eersten dezer des avonds ten elf uur is geboren
alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, aan het welke hij verklaarde de namen
te geven van Gesina Maria,
Deze verklaring is geschiede in tegenwoordigheid van JanCarel Pietr Gaillard, oud vijf en dertig jaren, timmerman, en Antonie
Willem Frederik van der Vet, oud twee en dertig jaren, metselaar, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de Comparanten.
A de Moet
J.G.P. Guillard
A.W.F. van der Vet


E.B. Wittert van Hoogland
[[]]
hierin
2 dec 1961 Albertus de Moet (*1822-1886) als vader
Gesina Maria de Moet (*1861-1922) als kind
Gesina Maria Buijs (*1820-1857) als moeder
Albertus de Moet (*1822-1886) als aangever

BSG:003726.a

BS Geboorte: Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 21 sep 1866
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
hierin
21 sep 1866 Maria van Rooij (*1866-1866) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder

BSG:000623.a

BS geboorte: Paulina Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 16 sep 1867
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
hierin
16 sep 1867 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Paulina Maria van Rooij (*1867-1917) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder

BSG003727

BS geboorte Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 24 dec 1868
Archiefnaam: RHCe
Archief: Geldrop
[[]]
hierin
24 dec 1868 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-1920) als vader
Elisabeth Loots (*1838-1920) als moeder
Maria van Rooij (*1868-1869) als kind