Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH:0011

Huwelijk van:Cock de&Hermans (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Venray [li]
periode: 16 mei 1980
Archiefnaam: Venray
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 45
hierin
16 mei 1980 Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruidegom
Peter Johannes Hermans en Johanna Martina van den Berg als ouders bruid
Maria Henrica Theresia Antonia Hermans (-) als getuige
Willem Hendrik Jozef (Wil) de Cock en Henriette Hermans als echtpaar
Catharina Wilhelmina Maria (Toke) de Cock (*1943-) als getuige

BSH:0013

BS Huwelijk van: van Summeren&de Cock (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergen [li]
periode: 23 jun 1972
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Huwelijk
hierin
23 jun 1972 Antoon van Summeren en Hendrika Maria Janssen als ouders bruidegom
Afgeschermd (-) als getuige
Wilhelmus Theodorus Maria van Summeren (-) als getuige
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruid
Antonius Wilhelmus Theodorus van Summeren en Gerarda Maria Hendrina (Gerda) de Cock als echtpaar

Tr.bk:1289

Trouwboek:van Happen&van de Linden (trouwboek)
trouwplaats: Geldrop [nb]
periode: 5 okt 1777
Archiefnaam: BHIC
Archief: DTB-Trouw
hierin
5 okt 1777 Johan van Happen (-) als vader bruidegom
Johanna van de Linden (-) als bruid

BSH:0014

BS Huwelijk van: Wijers&de Cock (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergen [li]
periode: 22 dec 1972
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 119 U 1888067 B
hierin
22 dec 1972 Gerardus Lodewijk Wijers en Maria Petronella Giepmans als ouders bruidegom
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruid
Gerarda Maria Hendrina (Gerda) de Cock (*1951-) als getuige
Jacobus Wilhelmus Wijers (-) als getuige
Mathias Theodorus Wijers en Anna Gerarda Maria (Ans) de Cock als echtpaar

BSH:0015

BS Huwelijk van: Behet&deCock (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergen [li]
periode: 7 dec 1973
Archiefnaam: Bergen
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 61 U 1888068 B
hierin
7 nov 1973 Theodorus Anthonius Behet en Gertruda Gerarda Antonia (Truus) de Cock als echtpaar
9 nov 1973 Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruid
Theodorus Anthonius Behet (*1951-) als bruidegom
Peter Johannus Behet en Johanna Derksen als ouders bruidegom
Gertruda Gerarda Antonia (Truus) de Cock (*1954-) als bruid
7 dec 1973 Franciscus Wilhelmus Behet (-) als getuige
Wilhelmina Jacobina Anna (Helmy) de Cock (*1947-) als getuige

BSH:0016

Huwelijk van:Cock de&Waaijenburg van (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergen [li]
periode: 20 dec 1985
Archiefnaam: Bergen
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 107 U 1888063 B
hierin
20 dec 1985 Catharina Wilhelmina Maria (Toke) de Cock (*1943-) als getuige
Henricus Wilhelmus Jozef van Waaijenburg en Theodora Antonetta Petronella Thuijls als ouders bruid
Paulus Petrus Hubertus van Waayenburg (-) als getuige
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruidegom
Lambertus Martinus Gerardus (Bert) de Cock en Bernadet van Waaijenburg als echtpaar

BSH:0017

BS Huwelijk van: Verijdt&de Cock (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bergen [li]
periode: 15 apr 1977
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 24 U 188061 B
hierin
15 apr 1977 Afgeschermd (-) als bruid
Gertruida Maria Verijdt (-) als getuige
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruid
Mathias Verijdt en Adeleida Stammen als ouders bruidegom
Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar
Lambertus Martinus Gerardus (Bert) de Cock (*1956-) als getuige
41 1977 Afgeschermd (-) als bruidegom

BSH:0019

BS Huwelijk van: Franken&Cock de (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Cuijk [nb]
periode: 22 feb 1979
Archiefnaam: Cuijk en St. Agatha
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 88 U 168110 B
hierin
28 nov 1979 Petrus Thomas Franken en Maria Petronella Geulen als ouders bruidegom
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders bruid
Andreas Johannes Franken en Afgeschermd als echtpaar
Juliana Gerarda Maria (Julia) de Cock (*1958-) als getuige
Paulus Theodorus Franken (-) als getuige

BSH:0265

BS Huwelijk van:Retera&Rooij van (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 14 mei 1919
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 486
Heden de veertienden mei negentien honderd negentien, zijn voor
ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het opnbaar
in het huis der Gemeente verschenen ten einde een huwlijk aan te gaan,:
Petrus Theodorus Retera, oud negen en dertig jaren,
sigarenmaker geboren te Eindhoven, wonende alhier
Laatst weduwnaar van Wilhelmina Wijdoors, meerderjarige
zoon van Wilhelmus Josephus Retera en van Francisca
Tange, beid overleden.

En

Elisabeth van Rooij, oud drie en twintig jaren
zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige
dochter van Johannes van Rooij, overleden en van
Gesina Maria de, oud zeven en vijftig jaren,
zonder beroep , wonende ahier, alhier tegenwoordig
en consenteerende.

De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats, op den
derden dezer

Bruidegom en bruid hebben ons overlegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden,
zij verklaarde elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen
alle de plichten door de Wet aan den huwelijken staat verbonden, waarna wij in naam
der Wet hebben verklaard, dat zij door den echt aan elkaar verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig Johannes Altinus
van Rooij, oud negen en twintig jaren, sigaenmaker
broeder des bruid en Meeuwes Visser. oud vijftig
jaren, transporteur, beide wonende alhier.

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de
comparanten, hare ouders en de getuigen

PThRetera
EvRooij VanRetten?
JMdeMoet
JAvanRooij
MVisser
hierin
14 mei 1919 Petrus Theodorus Retera en Elisabeth (Bets) van Rooij als echtpaar
Wilhelmus Joseph Retera en Francisca Fange als ouders bruidegom
Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet als ouders bruid

BSG:003143.a

BS Geboorte:Pieter Cornelis Mόntz (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 22 feb 1874
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 561

Heden den drie en twintigsten februari achttien honderd vier en zeventig, compareerde voor ons Everardus Bonifacius Born Willert van Hoogland Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 'Gravenhage, Johannes Mόntz, oud vijf en veertig jaren, smid, wonende alhier. Dewelke ons verklaard, dat van hem Comparanten zijne huisvrouw Antje van de Hoeven op den twee en twintigste dezer, des avonds om elf uur is geboren alhier een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaard de naammen te geven van Pieter Cornelis. deze verklaring is geschied in tegenwoordig van Gerardus Johannes Hollοe, oud twee en twintig jaren, smid en Johannnes Gerardus van Eeden, oud drie en twintig jaren, tuinman, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de Comparant en de getuigen.
[[]]
hierin
23 feb 1874 Pieter Cornelis Mόntz (*1874-) als kind
Johannes Mόntz (*1829-†1929) als aangever
Johannes Mόntz (*1829-†1929) als vader
Antje van der Hoeven (*1854-†1954) als moeder

BSG:000064

BS Geboorte: Petronella Landers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 6 mei 1898
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 2038

Heden den zevende mei achtiet honderd acht en negentig, Jacobus Pieter Landers oud vier en dertig jaren, loodgieter verklarende, dat van hem compurant en zijne echtgeoote Dorethea Giizen, zonder beroep, beiden wonende alhier, ten zijne huizen op den zesden dezer des middags vijf ure is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht waaraan hij verklaarde de voornamen te geven van Petronella Antonia.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Herrema oud drie en twintig jaren, koopman, en Jacbus Pieter Landers, oud vier en viftig jaren, smid, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met den comparant en de getuigen

WG:
J.P. Landers
G. Herrema de Ambtenaar
J.P. Landers
[[]]
hierin
7 mei 1898 Jacobus Pieter Landers (*1864-†1964) als aangever
Jacobus Pieter Landers (*1864-†1964) als vader
Petronella Antonia Landers (*1898-†1974) als kind
Dorethea Gijzen (*1878-†1978) als moeder

BSG:002697.a

BS Geboorte:Clara Martina van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 30 jun 1934
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 1880

Heden den tweede juli negentienhonderd vier en dertig
verscheen voor mij, Ambtenaar van den BurgerlijkennStand der gemeente '-Gravenhage,
Johannes Altinus van Rooij, sigarenmaker oud vijf en veertig jaren, wonende alhier die verklaarde,

dat op den dertigsten juni dezes jaars des voor middags ten zes ure
in deze gemeente Kannemanstraat 24
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne echtgenoote
Wilhelmina Johanna Elshout, zonder beroep
aan welk kind worden gegeven de voornamen van
Clara Martina
In tegenwoordigheid van Leeardus Posthuma,oud acht en dertig jaren, magazijnknecht en
Hendrik Maas, oud drie en dertig jaren, monteur beiden wonende alhier
Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
J. van Rooij
L Posthuna Handtekening Ambtenaar
H Maas
[[]]
hierin
2 jul 1934 Clara Martina (Claar) van Rooij (*1934-) als kind
Johannes Altinus (Jan) van Rooij (*1889-†1957) als vader
Johannes Altinus (Jan) van Rooij (*1889-†1957) als aangever
Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout (*1903-†1996) als moeder

BSG:000050.a

BS Geboorte: Johanna van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 28 apr 1828
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
28 apr 1828 Johanna van Rooij (*1828-†1903) als kind
Johannis van Rooij (*1802-†1868) als aangever
Maria Bloemen (*1797-†1870) als moeder
Maria Bloemen (*1797-†1870) als vader

BSG:000042.a

BS Geboorte: Josephus van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 25 nov 1829
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
25 nov 1829 Johannis van Rooij (*1802-†1868) als aangever
Josephus van Rooij (*1829-†1906) als kind
Maria Bloemen (*1797-†1870) als moeder
Maria Bloemen (*1797-†1870) als vader

BSH0199

BS Huwelijk van: Petrus van de Lem&Helena de Moet (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: Den Haag
hierin
12 mei 1831 Petrus van der Lem en Helena de Moet als echtpaar
Johannes van der Lem en Cornelia van der Valk als ouders bruidegom
Leendert de Moet en Magdalena van Wijdvliet als ouders bruid

BSH:0024.a

BS Huwelijk van:de Coc&Krans (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [zh]
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
No 136
In het jaar een duizend acht honderd een en zestig,
den veertiende der maand augustus des middags twaalf ure zijn voor ons Ludovicus Arnoldus van Berckel wethouder,
ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen:
Ludovicus Franciscus de Cock, oud dertig jaren, van beroep arbeider, geboren te Bergen op Zoom en wonende binnen deze stad, meerderjarig en ongehuwd, zoon van Franciscus de Cock, mandenmaker, en van Agnes Joanna Weijs, woonachtig te bergen op Zoom;
En Geertrui Krans, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren te `'s-Gravenhage en wonende mede binnen deze Stad, meerderjarig en ongehuwd, dochter van Johannes Krans, overleden te Ommen, en van Anna Geertrui Gorg, zonder beroep, woonachtig alhier, zijn de tegenwoordig:
gevende zij Comparanten hun verlangen te kennen, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen overeenkomstig de Wet zonder stuiting zijn gedaan van het Raadhuis binnen deze Stad op Zondag den acht en twintigste Julij en zondagvierden Augustus laatstleden:
En hebben zij Comparanten tot gemeld einde aan ons overlegd:
eene geboorte acte van hem comparant en het vereischte certificaat het door hem aan de wet op de Nationale Militie is voldaan, alsmede eene geboorte acte van haar comparanten en eene acte van overlijden van haren vader. Voorts……….
(2e helft acte ontbreekt.)
hierin
14 aug 1861 Franciscus de Cock en Agnes Joanna Weijs als ouders bruidegom
Johannes Krans en Anna Geertruida Gorg als ouders bruid
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als echtpaar
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als bruidegom
Geertruida Krans (*1835-†1918) als bruid

BSG:000734.a

BS Geboorte :Johanna Geertruida de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 26 dec 1862
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 754
In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig,
den zeven en twintigsten, der maand December des na middags ten half een ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen Ludovicus Franciscus de Cock, oud twee en dertig jaren, van beroep sjouwer. wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Geertruida Krans, oud zes en twintig jaren, zijne huisvrouw, op den zes en twintigsten December dezes jaars, des avonds ten negen ure is verlost in zijne woning wijk een nommer twee honderd vier en veertig, van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan hij de voornamen Johanna Geertruida heeft gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Cornax?, oud veertig jaren van beroep sjouwer en van Adrianus Barends, oud 25 jaren van beroep sjouwer wonende alhier. En hebben de vader en getuigen deze acte na voorlezing na voorlezing nevens os ondertekend.

W.G.
L.F. de Cock, J. Cornax en A.Barends

De ambtenaar: A.van der Leeuw
[[]]
hierin
27 dec 1862 Geertruida Krans (*1835-†1918) als moeder
Johanna Geertruida de Cock (*1862-†1915) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als vader
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als aangever

BSG:001607.a

BS geboorte: Maria de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 24 feb 1865
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 126
In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig,
den vier en twintigste, der maand Februarij des na middags ten Een ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen Ludovicus Franciscus de Cock, oud vier en dertig jaren, van beroep sjouwer

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Geertruida Krans, oud negen en twintig jaren, Zijne huisvrouw, op den vier en twintigsten februarij dezes jaars, des voormiddag ten elf uren is verlost in zijne woning wijk een nommer tweehonderd drie en vijftig, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Maria Frederika heeft gegeven.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Theodorus Josephus van Elck, oud vijftig jaren, van beroep sjouwer
En van Jacobus Vermeulen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schippersknecht wonende alhier. En hebben de vader en eerste getuige deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend, hebbende de tweede getuige verklaard niet te kunnen tekenen of schrijven.

W.G.
L.F. de Cock, T. van Elck

de ambtenaar: Aart van Leeuwen
[[]]
hierin
24 feb 1865 Maria Frederika de Cock (*1865-†1950) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als vader
Geertruida Krans (*1835-†1918) als moeder
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als aangever

BSG:0000182.a

BS geboorte: Ludovicus de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 31 mrt 1867
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
235
In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig,

den eersten der maand april des middags ten twaalf ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen Ludovicus Franciscus de Cock, oud zes en dertig jaren, sjouwer.
wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Geertruida Krans, oud drie en dertig jaaren, zijne huisvrouw, op den een en dertigsten maart dezes jaren des voor middags ten half elf ure, is verlost in zijne woning Wijk twee nommer vijfhonderd zeven en zestig, van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Ludovicus Franciscus Anthonis heeft gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Paul Geijzers, oud vijf en vijftig, gepasporteerd Onderofficier. En van Anthonius Luken, oud vijf en dertig jaren, schoonmaker wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte nevens ons ondertekend

W.G.
L.F. de Cock, P. Geijzers en A Luken

De Ambtenaar: A .van der Leeuw
hierin
1 apr 1865 Geertruida Krans (*1835-†1918) als moeder
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als aangever
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als vader
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-†1952) als kind

BSG:000183.a

BS geboorte: Anna Christina Poot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 28 jun 1867
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 462
In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig,

den Acht en twintigsten der maand Junij de middags ten twaalf ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen Karel Frederik Poot, oud twintig jaren geweermaker.
Wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Hendrika Perdoen, oud twee en twintig jaren, zijne huisvrouw, op de acht en twintigsten junij dezes jaar, des nachts rond om drie, is verlost in zijne woning Wijk een nommer honderd zeven en negentig, van een kind van vrouwelijk geslacht waaraan hij de voornamen Anna Christina heeft gegeven .
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Engelbertus van Es. oud zeven en vijftig jaren, kleermaker en van Arie Hermandes Stolk, oud vijf en dertig jaren Lichtermaker?: wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons ondertekend.
W.G.
K.F. Poot, E. van Es en A.A. Stolk
De wethouder: A.van der Leeuw
[[]]
hierin
28 jun 1867 Anna Christina Poot (*1867-†1938) als kind
Karel Frederik Poot (*1847-†1895) als aang.
Karel Frederik Poot (*1847-†1895) als vader
Catharina Hendrika Pardoen (*1845-†1920) als moeder