Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG:000032

BS Geboorte:Cornelis van Hulst (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Hertogenbosch [nb]
periode: 18 jul 1841
Archiefnaam: BHIC
Archief: Huwelijkse Bijlage
Geboorte Extract-acte

Vrij van Zegel, tengevolge Certificaat van onvermogen afgegeven door den Burgerlijken Stand der Gemeente s'Hertogenbosch, is geëxtrabeerd:
Dat op den achtsten der maand julij achttienhonderd eenenveertig alhier is geboren Cornelis, zoon van Adrianus van Hulst en van Maria Joanna Kamerenberg

Voor overeenkomstig uittreksel,
Gecertificeerd door ons ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's Hertogenbosch, den 12 uren 1865
[[]]
hierin
18 jul 1841 Adrianus van Hulst (*1809-) als vader
Maria Joanna Kamerenberg (*1808-) als moeder
Cornelis van Hulst (*1841-†1894) als kind

BSG002655

BS Geboorte Elisabeth van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 8 mei 1838
Archiefnaam: BHIC
No 17

Het jaar een duizend acht honderd acht en dertig, den teinden der maand mei om acht ure des morgens verscheen voor ons Burgermeester Beambte van de Burgerlijken Stand, der gemeente Geldrop, provincie Noord-Braband Johannes van Rooij, oud zes en dertig jaren, van beroep wever wonende te Geldrop, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op dinsdag den achtsten dezer te twaalf ure des middags van hem kamparant en van Maria Bloemen zijne echtgenoten oud negen en dertig jaren en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Elisabeth, welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Johannes Dunders, oud twee en dertig jaren, van beroep wever en van Hubertus Drikus ??? van beroep wever beide alhier woonachtig; nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelfve deze met ons getekendexcempt Johannes Dunders die verklaard heeft niet te schrijven.

WG
[[]]
hierin
8 mei 1838 Johannis van Rooij (*1802-†1868) als vader
Maria Bloemen (*1797-†1870) als moeder

G.krt::000004

Geboortekaart van: Johanna van Rooij (Geboortekaart van:)
hierin
Cornelis Marinus (Cor) van Rooij en Catharina Aleida (Katja) Joosten als ouders
Johanna Maria (Anita) van Rooij (*1964-) als kind

BSG:000002.a

BS Geboorte Cornelis M. van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 23 nov 1942
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
24 nov 1942 Johannes Altinus (Jan) van Rooij (*1889-†1957) als vader
Cornelis Marinus (Cor) van Rooij (*1942-) als kind
Johannes Altinus (Jan) van Rooij (*1889-†1957) als aangever
Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout (*1903-†1996) als moeder

Tr.bk.0340

Trouwboekje van:Joosten en Hladky (Trouwboekje)
trouwplaats: Nijkerk [ge]
periode: 1952
hierin
27 nov 1952 Mattheus Anthonius (Tjeu) Joosten en Bedriska Friederika (Frieda) Hladky als echtpaar
Paulina Hladky als ouders bruid
Willem Joosten en Geertruida Maria Wijngaarts als ouders bruidegom

BSG:000028.a

BS Geboorte Petrus Leonardus (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 6 sep 1841
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 408
In het jaar een duizend achthonderd een en veertig den zesden der maand september des voormiddags ten halfelf ure, is voor ons Martinus Anne Wijnaendts Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken stand der stadt Delft, verschenen Elisabeth Smink huisvrouw van Jan den Hengst, oud een en vijftig jaren vroudvrouw. wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Cornelia Kok, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstbode, wonende alhier aan Stads Vest wijk Zes Nommer honderdnegen en vijftig, op den vierden september dezes jaars des morgens ten vier ure is verlost in gemelde hare woning van een kind van het mannelijke geslacht waaraan voornemen Petrus Leonardus zijn gegeven.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Theodorus Brakel, oud zes en dertig jaren, schoenmakersknecht, en van Johannes Frederik Kuipers, oud negen en twintig jaren, platteelbakker, wonende alhier. En hebben de declarante en tweede getuigen na voorlezing nevens ondertekend, Hebbende de eerste getuigen verklaard niet te kunnen teekenen of schrijven.
WG.
EDHengst
JFrKuipers Wijnaendts

(In de mareg)
Petrus Leonardus Kok Erkend zoon van Pieter Elshout e; Cornelia Kok bij acte in dato een maart achttien honderd twee en veertig komiteerende en acte . De Ambtenaar van den Burgerlijke Stand van de Stad Delft.
Wijnaendts.
[[]]
hierin
4 sep 1841 Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als kind
Cornelia Kok (*1819-†1909) als moeder

BSG:004091.a

BS Geboorte: Godifridus van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 6 mrt 1860
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
6 mrt 1860 Godefridus van Rooij (*1860-†1943) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als vader
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-†1920) als moeder

BSG:004110.a

BS Geboorte van: Johanna Charité (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 30 apr 1904
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
Kind erkent tijdens huwelijk van Frederik Charité en Anna Bankaman 30-04-1904
Aangeefster is vermoedelijk de moeder van Johanna.
[[]]
hierin
1 mei 1904 Johanna Charité (*1902-†1934) als kind
Anna Geertruida Bankeman (*1880-†1953) als moeder

BSG:003896.a

BS Geboorte: Gerardus Hendricus de Moet (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 6 jun 1894
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
9 jun 1894 Gerardus Hendricus de Moet (*1894-) als kind
Gerardus Isaac de Moet (*1869-†1945) als vader
Wilhelmina Gesina Willekes (*1865-†1965) als moeder

GL00003

Huwelijksakte Willem Engelman (Genlias)
Plaats van akte: Huissen
Aktedatum: 15 feb 1822
Archiefnaam: Gelders Archief
Deel/Akte: 3
Inventarisnr.: 4035
Zoeken in Genlias database

Vorige Volgende


Detail resultaat: (Bruid)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4035
Gemeente: Huissen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 15-02-1822
Bruidegom Willem Engelman
Geboortedatum: 17-02-1788
Geboorteplaats: Huissen
Bruid Ernesta Meuwsen
Geboortedatum: 07-02-1798
Geboorteplaats: Huissen
Vader bruidegom Christophorus Engelman
Moeder bruidegom Agnes Peters
Vader bruid Wolter Meuwsen
Moeder bruid Joanna Nijjenhuis
Nadere informatie beroep Bg.: dienstknecht; beroep Bd.: dienstmeid; beroep vader Bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder Bg.: geen beroep vermeld; beroep vader Bd.: tabaksplanter; beroep moeder Bd.: geen beroep vermeld
hierin
15 feb 1822 Ernesta Meuwsen (*1798-†1884) als bruid
Wolter Meuwsen (-) als vader bruid
Christophorus Engelman (-) als vader bruidegom
Wilhelmus Engelman en Ernesta Meuwsen als echtpaar
Christophorus Engelman en Agnes Peters als ouders bruidegom
Wilhelmus Engelman (*1788-†1833) als bruidegom
Wolter Meuwsen en Joanna Nijjenhuis als ouders bruid
Joanna Nijjenhuis (-) als moeder bruid
Agnes Peters (*1762-†1832) als moeder bruidegom

Doop:000790

Doop van:1783 Cornelia van Hulst (doopboek)
doopplaats: Oudheusden [nb]
periode: 2 jan 1783
Archiefnaam: BHIC
Archief: DTB
Inventarisnr.: Hdn-DTB 1546-1810
Gezindte: RK
hierin
2 jan 1783 Cornelia van Hulst (~1783-†1852) als kind
Adrianus Cornelisse van Hulst en Elisabeth IJsenbrandt als ouders

BSH1090

BS Huwelijk van:Gerardus Nettenbreijer&Cornelia van Hulst (Kerkelijk)
Plaats: Geldrop [nb]
Kerk: Elshout
Feit: Geldrop
hierin
Gerrit Nettenbreijers en Allegonde Verhagen als ouders bruidegom
Gerardus Nettenbreijers en Cornelia van Hulst als echtpaar
Adrianus Cornelisse van Hulst en Elisabeth IJsenbrandt als ouders bruid

G.krt:000223

Geboortekaart van: Davy Joosten (Geboortekaart van:)
hierin
1 mrt 2002 Devin Anthony Joosten (*1994-†1994) als broer
Davy Joosten (*2002-) als kind
Joey Joosten (*1996-) als broer
Edwin Johannes Albertus (Edwin) Joosten en Simone van der Schaaf als ouders
Soraya Hélena Joosten (*1994-) als kind

Bg.002895

2002 Willem Joosten (Algemene akte)
Plaats van akte: Hilversum [nh]
Aktedatum: 26 jul 2002
Bron type: Rauwkaart
[[]]
hierin
26 jul 2002 Mattheus Anthonius (Tjeu) Joosten (*1927-†2007) als broer
Willem (Wim) Joosten (*1925-†2002) als overledene
Johanna Gerarda (Jo) Sleegers (*1928-†1990) als echtgenote

Tr.Kr.:0027

Trouwkaart van: Ed Waasdorp & Mary Charité (Trouwkaart)
Plaats : 's-Gravenhage [zh]
datum: 24 sep 1976
Stadhuis: Oude Stadhuis, Groenmarkt
hierin
24 sep 1976 Maria (Mary) Charité (*1955-†2017) als bruid
Eduard Johannes (Ed) Waasdorp (*1953-) als bruidegom

BSH:1357

BS Huwelijk van: Beck&Kodde van der (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 26 jul 1893
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
16 jul 1893 Johannes Beck en Maria Catharina van der Kodde als echtpaar
Dirk Beck en Clasina Jel als ouders bruidegom
Johannes van der Kodde en Maria Rens als ouders bruid

BSH:0666

BS Huwelijk van: van den Uithoorn&Nedemijer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amersfoort [ut]
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
24 nov 181 Gerrit van den Bosch en Grietje Nedermeijer als ouders bruid
Johannes van den Uithoorn en Grietje Nedermeijer als echtpaar

Bgr002869

2003 Izak Beck (Algemene bron)
plaats: Zoetermeer [zh]
datum: 10 okt 2003
veld 1: Rauwkaart
[[]]
hierin
10 okt 2003 Izak Jan (Sjaak) Beck (*1934-†2003) als overledene

GL00004

Hendrick Martens van Rooij, (Genlias)
Bruidegom Hendrick Martens van Rooij ,
Bruid Catharina Amands van Hoorn , , Creijel

Plaats Geldrop
Datum ondertrouw 23-01-1717
Datum trouwen 07-02-1717


Opmerkingen de bruidegom moet beloven, dat de kinderen volgens de gerefomeerde religie zal opvoeden en dopen.

0

DTB Geldrop inv.nr. 16.28 , folio 40
hierin
Hendrick Martens van Rooij (-) als bruidegom
Catharina Amands van Hoorn (-) als bruid
Hendrick Martens van Rooij en Catharina Amands van Hoorn als echtpaar

BSG:001522

BS Geboorte: Gerrit Velders (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 30 jun 1886
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: Geboorte
[[]]
hierin
30 jun 1886 Hendrika Johanna Baarslag (*1857-) als moeder
Willem Frederik Velders (*1843-†1922) als vader
Gerrit Velders (*1886-†1945) als kind