Bronnen Bronnen
Bronnen

DTB:0870

BS.Otr. van: van Rooij&van Ekert (Ondertrouw van:)
1777
OP heden den 9 april voor zijn in wettige ondertrouw opgenomen Adriaan van Rooij J.M. gebooren en woonende te Gedrop, MET Carharien Peters van Ekert, J.D. gebooren en woonende te Geldrop

Getuigen waren Jan Peters van Ekert en Martinus van Rooij beijde van Geldrop

(in de marge)
De getrouwen zijn Wettig getrouwd den 20 april 1777(naam ambtenaar)
Trouwbrief is nijt gemaakt
hierin
9 apr 1770 Adriaan Adrianus van Rooij (~1753-) als betrokkene
Cathrien Peters van Ekert (*1757-) als betrokkene

Ond.verl.:0217

Ond.tr.verl.van Rooij&van Happen (Ondertrouw van:)
hierin
Elisabeth van Happen (*1778-†1858) als bruid
Gerardus van Rooij en Elisabeth van Happen als echtpaar
Gerardus van Rooij (*1789-†1855) als bruidegom

BSH:1114

BS Huwelijk van: Pas&Roerade (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 242

Heden den derden juny achtienhonder vijf en dertig des namiddags ten zes uurr, compareerden voor ons Mr.???????? ??????????? ???????????? ?????? Wethouder Officier van den Burgerlijken stand der satd sGravenhage, provincie Zuid Holland, in het huis der Gemeente: Adam Pas oud vijf enn dertig jaar, verver, geboren te Delft, Wonende alhier weduwnaar van Johanna van der
hierin
Pieter Roerade en Anna Steijffers als ouders bruid
3 jun 1835 Theodorus Pas en Maria Kruijtweg als ouders bruidegom
Adam Pas en Anna Roerade als echtpaar

BSH:0148

BS Huwelijk van: Moet de&Buijs (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 318

Heden den zevende augustus achtienhonderd vier en veertig compareerde in het Raadhuis voor ons Mr. Dingema van de Wijnpersse Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad 's Gravenhage Albertus de Moet, oud twee en twintig jaren, metselaar, geboren en wonende alhier meerderjarige zoon van Helena de Moet,
werkster, wonende alhier alhier vertegenwoordigd en consenterende, En Gesina Maria Buijs, oud drie en twintig jaren, naaister geboren en wonenede alhier meerderjarige dochter van Nicolaas Buijs, oud soldaat, wonende alhier, alhier tegenwoordig consenterend en van Gezina Maria Aaken, overleden. Derwelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den acht en twintigsten julij en den vierden augustus dezes jaars.
De comparanten hebben overgelgd hunne geboorte akte, de doodakte van hare moeder en het certificaat zijner voldoening aan de Nationale Militie.

De comparanten ons te kennen geggeven hebbende, dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd verklaren Wij in naam der Wet dat: Albertus de Moet en Gesina Maria Buijs door het huwelijk zijn verbonden derwelke heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Jan de Haas, oudacht en twintigjaren, broodbakker en van Cornelis Christiaan Smits , acht en twintig jaren bode, van Antonius van der Spek oud zes en veertig jaren verver en van Johannes Smits, oud vier en zestig jaren, tuinman allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparanten, hunen vader en de getuigen hebbende zijne moeder verklaard hun naam niet te kunnen schrijven.
AdeMoet
GMBuijs WG. de Ambtenaar
NBuijs
JdeHaas
CCSmits
AvdSpek
JSmits
hierin
7 aug 1844 Albertus de Moet en Gesina Maria Buijs als ouders bruidegom
Nicolaas Buijs en Gezina Maria van Aaken als ouders bruid
Albertus de Moet en Gesina Maria Buijs als echtpaar

BSO:000043

BS Overlijdene: Henrica Slaats (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 4 feb 1861
Archiefnaam: Eindhoven Digitalestamboom
Archief: Overleden
[[]]
hierin
31 jan 1861 Josephus van Rooij (*1829-†1906) als echtgenoot
Johannis Slaats en Henderina Vogels als ouders
Henrica Slaats (*1823-†1861) als overledene

BSH: 000121

BS Huwelijk van:Cornelis van Hulst&Johanna Picorie (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Hertogenbosch [nb]
Archiefnaam: BHIC
Archief: `s Hertogebosch
Inventarisnr.: 3968
hierin
27 mei 1865 Cornelis van Hulst (*1841-†1894) als bruidegom
Adrianus van Hulst en Maria Joanna Kamerenberg als ouders bruidegom
Johanna Maria Catharina Picorie (*1844-†1925) als bruid
Johannes Picorie en Hendrika van der Lee als ouders bruid
Cornelis van Hulst en Johanna Maria Catharina Picorie als echtpaar

BSH:0655.a

BS Huwelijk van:Bos van den&Steenbeek (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amersfoort [ut]
periode: 28 apr 1875
Archiefnaam: Eemland Archief
hierin
28 apr 1875 Gerardus Josephus (Gerard) van den Bos (*1844-†1926) als bruidegom
Geertruida Steenbeek (*1852-†1945) als bruid
Jacobus van den Bos en Lena Zegers als ouders bruidegom
Pieter Steenbeek en Maria Evers als ouders bruid
Gerardus Josephus (Gerard) van den Bos en Geertruida Steenbeek als echtpaar

BSH:0192

BS Huwelijk van: Retera&Fange (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Eindhoven [nb]
periode: 22 aug 1878
Archiefnaam: RCHe
Archief: BS Huwelijk
hierin
22 aug 1878 Petrus Theodorus Retera en Theodora van Bree als ouders bruidegom
Wilhelmus Joseph Retera en Francisca Fange als echtpaar

BSG.000743

BS Geboorte:Hendrik Boshuier (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 7 jan 1880
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboort
hierin
7 jan 1880 Hendrik Boshuijer (*1880-†1980) als kind
Johannes Boshuijer (*1875-†1975) als vader
Maria van der Helm (*1818-†1918) als moeder

BSH:1295

BS Huwelijk van:Retera& Wijdom (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
20 nov 1916 Petrus Theodorus Retera en Wilhelmina Wijdom als echtpaar
Wilhelmus Joseph Retera en Francisca Fange als ouders bruidegom
Abraham Wijdom en Helena Johana Teljer als ouders bruid

BSH:1282

BS Huwelijk van: Beck&Pijpers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 1 aug 1917
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
1 aug 1917 Johannes Beck en Maria Catharina van der Kodde als ouders bruidegom
Louis Frederik Pijpers en Anna Gertruida van der Waard als ouders bruid
Johannes Beck en Alberta Christina Pijpers als echtpaar

BSG:000752.a

BS Geboorteregister:Maartje Geertruida Daane (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 20 apr 1886
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
20 apr 1886 Maartje Geertruida Daane (*1886-†1957) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als aangever
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als vader
Geertruida Krans (*1835-†1918) als moeder

BSG:000756.a

BS Geboorte:Maria Wilhelmina Mulhuijzen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Hof van Delft [zh]
periode: 25 sep 1900
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
25 sep 1900 Johannes Wilhelmus Mulhuijzen (*1875-†1975) als vader
Maria Wilhelmina Mulhuijzen (*1900-†2000) als kind
Wilhelmina Bluk (*1872-†1980) als moeder
26 sep 1900 Johannes Wilhelmus Mulhuijzen (*1875-†1975) als aangever

BSH:0652

BS Huwelijk van:Bos van den&Doornik van (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amersfoort [ut]
periode: 30 sep 1920
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Huwelijk
205
Heden dertig September negentienhonderd twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente AMERSFOORT, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Petrus Jacobus van den Bos, oud zes en twintig jaar, timmerman, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Gerardus Josephus van den Bos, oud Zes en Zeventig jaar en Geertruida Steenbeek, oud acht en zestig jaar, beiden zonder beroep en wonende alhier. En; Clasina Naria van Doornik, oud vijf en twintig jaar zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Arnoldus van Doornik, oud Zes en Zestige jaar, Transportarbeider en Antonia de Vos, oud vier en Zestig jaar, zonder beroep wonende beide alhier
De afkondigiging tot dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats geha alhier op achttien Septembet jongstleden. De ouders van de bruidegom en bruid allen hier tegenwoordig hebben mij verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.

Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren aanwezig:
Jacobus Petrus van den Bos, oud vier en veertig jaar, hoofdconducteur, broeder des bruidegom en Johannes Arnoldus Doornik, oud vier en dertig jaar, broeder de bruid wonende beide alhier.

Waarvan Akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
W.G.
P.J. v den Bos A. Vos
C. M. v Doornik J.A. v den Bos
G.J. v den Bos J.A. v Doornik
G. Steenbeek
A. v Doornik A. H. v Niet leesbaar
hierin
30 sep 1920 Gerardus Josephus (Gerard) van den Bos en Geertruida Steenbeek als ouders bruidegom
Petrus Jacobus van den Bos en Clasina Maria van Doornik als echtpaar
Arnoldus van Doornik en Antonia de Vos als ouders bruid

BSO:000040

BS Overledene Johannes Agustinus van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Eindhoven [nb]
periode: 12 mrt 1920
Archiefnaam: RCHe
Archief: Overleden
Op de geboorte akte staat Johannes Augustinus
[[]]
hierin
11 mrt 1920 Johannis van Rooij (*1802-†1868) als vader
Elisabeth Loots (*1838-†1920) als echtgenote
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als overledene
Maria Bloemen (*1797-†1870) als moeder

BSO:000033

BS Overledene Elisabeth Loots (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Eindhoven [nb]
periode: 26 dec 1920
Archiefnaam: RCHe
[[]]
hierin
27 sep 1920 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als echtgenoot
Elisabeth Loots (*1838-†1920) als overledene
Godefridus Loots en Paulina van Geldrop als ouders

PK:002957

persoonskaart van:Hendrik Jacobus Holverda (Persoonskaart)
Ontvangen: 21 jul 2012
Akte: 1337
Vergel. datum: 7Apr41AA
Achterkant (J/N): J
hierin
21 jul 2012 Cornelia Clara Holverda (*1945-) als kind
Cornelia Clara (Nelia) Velders (*1913-†2007) als echtgenote
Christina Marie Holverda (*1935-) als kind
Cornelis Gerardus Holverda (-†1942) als kind
Maria Gerarda Theresia Holverda (*1939-) als kind
Wouter Jan Holverda (*1932-)
Wouter Jan Holverda en Maria Wetselaar als ouders
Hendrika Jacoba Holverda (*1941-) als kind
Hendrik Jacobus Holverda (*1953-) als kind
Hendrik Jacobus (Henk) Holverda (*1911-†1988) als hoofdpersoon

PL:004000

Persoonslijst van: Cornelia Clara Velders (Persoonslijst)
Ontvangen: 21 jul 2012
CBG Refnr.: 21992-01768379
hierin
21 jul 2012 Cornelia Clara (Nelia) Velders (*1913-†2007) als hoofdpersoon
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders
Wouter Jan Holverda (*1932-) als kind
Hendrik Jacobus Holverda (*1953-) als kind
Hendrik Jacobus (Henk) Holverda (*1911-†1988) als echtgenoot
Cornelis Gerardus Holverda (-†1942) als kind
Maria Gerarda Theresia Holverda (*1939-) als kind
Hendrika Jacoba Holverda (*1941-) als kind
Maria Gerarda Theresia Holverda (*1939-)

PL:002890

Persoonslijst van: Wijnand Franciscus van Rooij (Persoonslijst)
Ontvangen: 72 2016
CBG Refnr.: 21992-20160418104646
hierin
72 2016 Wilhelmina Johanna (Wilma) van Rooij (*1960-†2014) als kind
Cornelia Adriana Maria Magdelena van Rooij (*1955-) als kind
Wijnand Franciscus Hubertus (Puk) van Rooij (*1958-) als kind
Marion Wilhelmina Johanna Jacoba (Marion) van Rooij (*1959-) als kind
Jacoba Johanna (Coby) Genders (*1938-) als echtgenote
Johannes Altinus (Jan) van Rooij en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als ouders
Wijnand Franciscus (Wijnand) van Rooij (*1932-†2010) als hoofdpersoon
Franciscus Hubertus (Frenk) van Rooij (*1967-) als kind
Frederika (Rikkie) Charitι (*1932-) als echtgenote

PL:002874

Persoonslijst van: Matheus Anthonius Joosten (Persoonslijst)
Ontvangen: 21 jul 2012
CBG Refnr.: 21992-1918881
hierin
21 jul 2012 Bedriska Friederika (Frieda) Hladky (*1927-) als echtgenote
Mattheus Anthonius (Tjeu) Joosten (*1927-†2007) als hoofdpersoon
Willem Joosten en Geertruida Maria Wijngaarts als ouders
Paul Christiaan (Paul) Joosten (*1966-) als kind
Mattheus Anthonius (Tonnie) Joosten (*1955-) als kind
Marinus Johannes (Richard) Joosten (*1957-) als kind
Geertruida Maria (Gerda) Joosten (*1953-) als kind
Catharina Paulina Johanna (Karin) Joosten (*1958-) als kind