Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG:002640

BS Geboorte: Casper van Wessum (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Amersfoort [ut]
periode: 4 apr 1892
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: Geboorte
hierin
3 apr 1892 Casper van Wessum (*1892-) als kind
Reyer van Wessum en Margrietha Wakelkamp als ouders

BSH:1510

BS Huwelijk van: van Wessum&Griepink (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Hengelo [ov]
periode: 22 nov 1918
Archiefnaam: Hengelo, Gemeentearchief
Archief: BS Huwelijk
hierin
22 nov 1918 Casper van Wessum en Geertruida Gerharda Susanna Griepink als echtpaar
Hermanus Griepink en Maria Hendrika Morsink als ouders bruid
Reyer van Wessum en Margrietha Wakelkamp als ouders bruidegom

ALG: 002780

Bron: Joke Flipse (Algemene bron)
datum: 2 jul 2003
hierin
2 jul 2003 Renske van Asten (*1989-) als kleinkind
Jaquelien Heijnen (*1964-) als partner van kind
Jeroen van Asten (*1991-) als kleinkind
Clint Schilperoort (*1989-) als kleinkind
Manouk van Asten (*1996-) als kleinkind
Caroline Johanna (Carin) van Asten (*1964-)
Eilf Schilperoort (*2000-) als kleinkind
Aad Schilperoort (-) als partner van kind
Dean Schilperoort (*1996-) als kleinkind
Leonardus Jacobes (Leo) van Asten (*1959-) als kind
Joshephus Gerardus (Sjef) van Asten (*1957-) als kind

ALG: 002691

Bron: Chris van Rooij (Algemene bron)
datum: 1 feb 2005
hierin
1 feb 2005 Dominick Joshua Beck (*2001-) als kleinkind
Albertus Johannus (Bert) Beck (*1960-) als kind
Katearzyna Ewa (Kasia) Fabijańska (*1973-) als partner van kind
Albertus Johannus (Bert) Beck en Katearzyna Ewa (Kasia) Fabijańska

ALG: 002702

Bron: Corina Beck (Algemene bron)
datum: 1 mrt 2004
hierin
1 mrt 2004 Wesley Franciscus van Doorn (*1983-) als kind
Franciscus Johannus van Doorn (*1955-) als echtgenoot
Melvin van Doorn (*1991-) als kind
Wendy Corina van Doorn (*1985-) als kind
Corina Beck (*1962-) als moeder

ALG: 002691.1

Gegevens gekregen van: Chris van Rooij (Algemene bron)
datum: 25 mrt 2004
hierin
25 mrt 2004 Jacquline Elisabeth (Jacqueline) Beck (*1963-) als kind
Benjamin (Bennie) Venneman (*1962-) als partner van kind
Bo Venneman (*1989-) als kleinkind

ALG: 002691.2

Bron: Chris van Rooij (Algemene bron)
datum: 30 mrt 2003
hierin
30 mrt 2003 Vannesa Martina (Vannesa) Beck (*1980-) als kleinkind

ALG: 002691.3

Bron: Chris van Rooij (Algemene bron)
datum: 30 mrt 2003
hierin
30 mrt 2003 Michaël Izak (Michel) Beck (*1983-) als kleinkind

ALG: 002731

Bron: Ger Beck (Algemene bron)
datum: 30 mrt 2003
hierin
30 mrt 2003 Henk van Velzen (*1937-†1997) als vader
Vera van Velzen (*1968-) als zus
Puk den Dulk (-) als betrokkene

ALG: 000684

Bron: Willie Bultena (Algemene bron)
datum: 12 jun 2006
hierin
12 jun 2006 Jan Olthof (*1945-) als partner
Wilhelmina (Willie) Bultena (*1946-) als hoofdpersoon
Suzane Laura Derks (*1997-†1998) als overledene
Lars Derks (*1997-†1997) als overledene
Henk Derks en Irene Aarsen als echtpaar
A.W. (Tonnie) Aarsen (*1944-†2000) als echtgenoot
Dave Aarsen (*1976-) als kind
Renate Aarsen (*1970-) als kind
Irene Aarsen (*1969-) als kind
Willem Lievenstro (-) als partner van kind
Henk Derks (-) als partner van kind
Mika Lievenstro (*2003-) als kleinkind
Willem Lievenstro en Renate Aarsen als echtpaar
Jasper Derks (*2001-) als kleinkind

ALG: 000547

Bron: Marianne Bultena (Algemene bron)
datum: 27 jun 2006
hierin
27 jun 2006 Catharinus Dost en Lydia Pieterman als betrokkenen
Wilhelmina Auguste (Mieneke) Dost (*1958-) als moeder
Remko Bultena (*1947-) als vader
A.K.M. (Mieneke) Bos (-) als betrokkene

ALG: 002756

Bron: Jacco Charité (Algemene bron)
datum: 2007
hierin
2007 Magdalena Valentina (Magdalena) Charité (*2002-) als kind
Eliane Celeste (Celeste) Charité (*1996-) als kind
Godfried Lodewijk (Godfried) Charité (*1998-) als kind
Jacobus Cornelis (Jacco) Charité (*1968-) als vader

BSH: 000990

BS Huwelijk van: Stijkel@Charité (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Driebergen [ut]
periode: 11 apr 1929
Archiefnaam: Utrechts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
11 apr 1929 Johanna Charité (*1902-†1934) als bruid
Aaldrik Albert Stijkel (*1886-) als bruidegom
Hermanus Aaldrik Stijkel en Tetje Bakker als ouders bruidegom
Frederik Charité en Anna Geertruida Bankeman als ouders bruid

BSH:1512

BS Huwelijk van: Stijkel&Boram (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Driebergen-Rijsenburg [ut]
periode: 31 jul 1934
Archiefnaam: Utrechts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
31 jul 1934 Albert Wiliam Hurst Boram en Hendrika Cornelia Albers als ouders bruid
Johanna Charité (*1902-†1934) als overledene
Aaldrik Albert Stijkel en Grage Hurst Boram als echtpaar
Hermanus Aaldrik Stijkel en Tetje Bakker als ouders bruidegom

BSO:000694

BS Overledene: Frederik Charité (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 5 okt 1950
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
4 okt 1950 Hendrik Charité en Jacoba Pas als ouders
Anna Geertruida Bankeman (*1880-†1953) als echtgenote
Frederik Charité (*1881-†1950) als overledene

BSG:001530.a

BS Geboorte: Frederik Charité (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 13 feb 1905
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
11 feb 1905 Frederik (Freek) Charité (*1905-†2000) als kind
Frederik Charité (*1881-†1950) als vader
Anna Geertruida Bankeman (*1880-†1953) als moeder

BSG:001531.a

BS Geboorte:Hendrik Charité (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 3 mrt 1906
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
1 mrt 1906 Hendrik Charité (*1906-†1978) als kind
Frederik Charité (*1881-†1950) als vader
Anna Geertruida Bankeman (*1880-†1953) als moeder

BSH: 001169

BS Huwelijk van: Bergen vanr&Charité (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 13 apr 1932
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
11 apr 1932 Jacob Cornelis van Bergen (*1907-) als bruidegom
Frederik Charité en Anna Geertruida Bankeman als ouders bruid
Elisabeth Charité (*1907-†1953) als bruid
Jacob van Bergen en Jacoba Tegelaar als ouders bruidegom

BSO:001533

BS Overledene: Gerardus Charité (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 11 mrt 1955
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
10 mrt 1955 Frederik Charité en Anna Geertruida Bankeman als ouders
Gerardus Charité (*1909-†1955) als overledene
D. Vermeulen (-) als echtgenote
Gerarda Catharina Groenewegen (-) als echtgenote

BSH:000222

BS Huwelijk van: Charité&Bankeman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 17 aug 1904
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 1166

Heden den zeventiende augustus negentien honderd vier, compareerden voor ons,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage,
in het raadhuis, Frederik Charité, oud drie en twintig jaren, opperman geboren inen wonende alhier,
meerderjarige zoon van Hendrik Charité, arbeider en Jacoba Pas, zonder beroep,
beide wonende alhier, alhier tegnwoordig consenterende.

En Anna Geertruida Bankeman, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier
meerderjarige dochter van Gerardus Bankeman en Elisabeth Mattier,
beide zonder beroep en wonende alhier
de moeder alhier tegenwoordig en consenterende die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk,
waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op de vier en twintsten en een en dertigsten juli dezer jaars.
De comparantes hebben overgelegd hunne geboorte akten de notariele akte
van toestemming van hare vader benevens het certificaat van des comparants voldoening aan de Nationale Militie.

De comparanten ons te kennen gegeven hebbendee elkander aan te nemen tot echtgenooten,
en getrouwelijk te zullen vervullen alle plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd,
verklaren Wij in naam der Wet, dat zij door het huwelijk zijn verbonden.
En hebben gemelde echtgenooten verklaard dat op
den dertigsten april negetien honderd twee is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd Johanna,
ingeschreven in het geboorteregister dezer gemeente als dochter van Anna Christina Bankeman, dat zij hun kind erkennen in
tegenwoordigheid van Johannes Müntz oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep en
van Daniel Yarton, oud een en dertig jaren huisschilder, van Arie Swiebel oud zeven en twintig, jaren, tuinman
en van Wilhelmus Petrus Weppener, oud dertig jarene, zonder beroep allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met comparante ???????????????? en hebben de beid ouders hebben verklaard hun naam niet te kunne schrijven uit hoofde van ongeleerdheid.
WG.
FCharité ASwiebel
GBankeman WPWeppenr
HCharité
JMuntz
DYarton De Ambtenaar ?
hierin
17 aug 1904 Hendrik Charité en Jacoba Pas als ouders bruidegom
Gerardus Bankeman en Elisabeth Mortier als ouders bruid
Frederik Charité en Anna Geertruida Bankeman als echtpaar
Johanna Charité (*1902-†1934) als kind