Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG:001398.a

BS Geboorte: Johanna Jacoba Joosten (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wageningen [ge]
periode: 15 dec 1897
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
15 dec 1897 Christiaan Lenting (*1862-†1918) als getuige
Willem Joosten (*1866-†1932) als vader
Maria Aleida Aalmers (*1872-†1917) als moeder
Johanna Jacoba Joosten (*1897-†1994) als kind
Willem Joosten (*1866-†1932) als aangever
Johannes Jacobus Aalmers (*1837-†1937) als getuige

BSG:000110.a

BS Geboorte: Willem Joosten (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wageningen [ge]
periode: 26 sep 1899
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
27 sep 1899 Christiaan Lenting (*1862-†1918) als getuige
Johannes Jacobus Aalmers (*1837-†1937) als vader
Johannes Jacobus Aalmers (*1837-†1937) als aangever
Johannes Jacobus Aalmers (*1868-†1944) als getuige
Willem Joosten (*1899-†1977) als kind
Willemina Emalia Aleida Spohr (*1836-†1905) als moeder

BSG:000017.a

BS Geboorte: Geertruida Maria Wijngaarts (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barneveld [ge]
periode: 1 jul 1903
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
1 jul 1903 Geertruida Maria Wijngaarts (*1903-†1950) als kind
Jozef Mattheus Wijngaarts (*1877-†1932) als aangever
Jozef Mattheus Wijngaarts (*1877-†1932) als vader
Antonia Gieling (*1874-†1951) als moeder

BSO:000017

BS Overledene: Geertruida Maria Wijngaarts (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Nijkerk [ge]
periode: 8 nov 1950
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
9 nov 1950 Jozef Mattheus Wijngaarts en Antonia Gieling als ouders
Geertruida Maria Wijngaarts (*1903-†1950) als overledene
Willem Joosten (*1899-†1977) als echtgenoot

bk: 002867

Proefschrift voor de graad van doctor (boek)
Plaats: Nijmegen [ge]
Uitgegeven: 28 apr 1994
Titel: Detection and characterization
Schrijver: R.F. Suijkerbuijk
Uitgever: Katholieke Universiteit
voledige titel:
DETECTION AND CHARACTERIZATION OF CHROMOSOMAL
ABERRATIONS IN HUMAN SOLID TUMORS
USING FLUORESCENCE IN SITU
HYBRIDEDIZATION STRATEGIES
hierin
28 apr 1994 DR Ronaldus Franciscus (Ronald) Suijkerbuijk (*1962-) als hoofdpersoon

Rouwkrt: 002729

Rouwkaart van: Ge Suijkerbuijk (Rouwkaart)
Plaats : Zutphen [ge]
datum: 4 jul 2012
hierin
10 jul 2012 Maria Geertruida (Marion) Suijkerbuijk (*1960-) als kind
Willem Aloysius Suijkerbuijk (*1959-) als kind
Petrus Adrianus Suijkerbuijk (*1964-) als kind
DR Ronaldus Franciscus (Ronald) Suijkerbuijk (*1962-) als kind
Antonia Maria Aleida (Toos) Joosten (*1930-) als weduwe
Gerardus (Gι) Suijkerbuijk (*1925-†2012) als overledene
Rudophus Wilhelmus Suijkerbuijk (*1957-) als kind
Gerardus Marinus (Gι) Suijkerbuijk (*1954-) als kind

BSH:0649

BS Huwelijk van: Slaats&Vogels (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Deurne en Liessel [nb]
periode: 18 apr 1818
Archiefnaam: RHCE
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 4503
N: 7

In het jaar een duizend achthonderdachtien
den achtiend achtiende der maand april om tien uren des 'Smorgens zijn voor
ons Burgemeester Beambten van den Burgerlijken stand der Gemeente Deurne
& Liesssel Provincie Noord - Braband en in tegenwoordigheid

1e van Joannis van Laanen Wever oud vier en veertig jaren
2e van Hendricus Goossens Smit oud drie en zestig jaren
3e van Nicolaas Delsperger veldwachter oud een en veertig jaren
4e van Jan Laurense Bouwman oud een envijftig jaren
alle wonende te Deurne

Gecompareerd Johannis Slaats wever oud een en dertig jaren wonende
te Deurne voornoemt meerjarige zoon van wijlen Hubertus Slaats
en Geertruida Verhees ten eenne, en Hendrina Vogels spinster oud
vier en dertig jaren, meede tete Deurne woonachtig meerderjarige dochter
van Hendrik Vogels en wijlen Anna Berings ten andere zijde.

Welke ons hebben verzogt tot het voltrekken van hun voorgenomen
Huwelijk over te gaan, Waar aan voldoende hebben wij overeenkomstig
de Wet voorlezing gedaan van de stukken hierna genoemd en door
wederzijtsche partijen, overlegd, te weten

1e van de acte van Geboorte van Joannis Slaats Bruidegom, waar uit
blijkt dat hij geboren is te Deurne de twaalfde februarij een duizend
zeeven honderd zeeven en tachtig

2e van de acte van Geboorte van Hendrina Vogels Bruid waar
uit blijkt zij geboren is te Deurne den drie en twinstigste meij

3e de acte van overlijden van Hubertus Slaats vader van gemelde
Joannis Slaats. Waar uit blijkt dezelven overleden is te Deurne
den vijftienden april een duizend zeven honder vier en negentig

4e van de acte van overlijden van Anna Berings moeder van
gemelde Hendrina Vogels. Waar uit blijkt dat dezelve overleden is
te Deurne den vijfden september een duizend zeeven honderd zes
en negentig.

5e van de acte van afkondiging van trouwbeloftentussen de aan
staande echtgenoten echtgenoten gedaan voor de princepalen deur van het
Gemeenten huis alhier, de eerste op zondag den vijfden april achtien
honder achtien en de tweede zondag den twaalfden derzelve maand waar
tegen geen verhindering zijn ingekomen.

Gehoord de mondelinge yoestemming tot het zelve huwelijk gegeven door
Gertruida Verhees, moeder van gemelde Joanne Slaats, en door Hendrik
Vogels vader van gemelde Hendrina Vogels beide alhier tegenwoordig.

En eindelijk na voorlezing te hebben gedaan van het zesde hoofdstuk
van de titel van het Huwelijk van het Burgerlijk Wetboek, handelende
van de rechten en plichten der echtgenoten onderling.

Waar na wij Burgermeester Beambte van de Burgerlijken staat
boven genoemd aan de Bruidegom en Bruid gevraagt hebben of
zij elkaar tot man envrouw willen neemen, en ieder van hen afzonderlijk
en bevestigend geantwoord hebbende, hebben wij in naam der Wet
Verklaart , dat de Persoonen van Joannis Slaats en van Hendrina
Vogels boven genoemd door het Huwelijk zijn verenigd.

Van al welk wij deze acte hebben opgemaakt, en na voorlezinge
te hebben gedaan, aan de de partijen Comparanten en getuigen
hebben, dezelve met ons geteekend, uitgenomen Hendrina Vogels
Bruid en Gertruda Verhees, moeder moeder gemelde Joannis Slaats en de
getuige Johannis van Laanen, welke alle verklaart hebbenn niet
te kunnen schrijven of hun naam teekenen.

Handtekeningen:
hierin
18 apr 1818 Hubertus Slaats en Gertruda Verhees als ouders bruidegom
Hendrik Vogels en Anna Berings als ouders bruid
Johannis Slaats en Henderina Vogels als echtpaar
Johannis Slaats (*1787-†1829) als bruidegom
Henderina Vogels (*1784-†1843) als bruid

BSH: 001384

BS Huwelijk van: Uppelschoten&Wijgaarts (Trouwboekje)
trouwplaats: Barneveld [ge]
periode: 30 aug 1935
hierin
30 aug 1935 Anthonius Arie Uppelschoten en Catharina Maria Wijngaarts als echtpaar
Gerardus Johannes Uppelschoten en Johanna Vringer als ouders bruidegom
Jozef Mattheus Wijngaarts en Antonia Gieling als ouders bruid

BSH:1090

BS Huwelijk van: Nettenbreijers&Hulst van (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oudheusden [nb]
periode: 21 feb 1813
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 6257
hierin
21 feb 1813 Gerrit Nettenbreijers en Allegonde Verhagen als ouders bruidegom
Gerardus Nettenbreijers en Cornelia van Hulst als echtpaar
Adrianus Cornelisse van Hulst en Elisabeth IJsenbrandt als ouders bruid

BSH:1664.a

BS Huwelijk Stil&van Houten (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 16 dec 1891
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
91 18 Fransicus Hermanus Stil en Sjouke van Houten als echtpaar
Harm Jan Stil en Johanna Francisca de Boer als ouders bruidegom
Lucas Antoon van Houten en Grietje Innes van der Ley als ouders bruid
Fransicus Hermanus Stil (*1869-†1969) als bruidegom
Sjouke van Houten (*1859-†1959) als bruid

BS.Sch:0168

Scheiding van: Elshout&van Os (Scheiding)
Plaats: 's-Gravenhage [zh]
Datum: 12 jun 1894
: Haags Archief
Feit: BS Sng
In de kantlijn links:
Bij vonnis der Arrondisements Rechtbank te 's-Gravenhage van den twaalfden juni achtinhonder vier en negetig
is het er naast staande akte vermelde huwelijk tusschen Lambertus Petrus Christiaan Elshout en Cornelia van Os
verklaard door echtscheiding te zijn ontbonden, blijkens de aanwijzing van Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te 's-Gravenhage
ontvangen den drie en twintigste februari achtienhonder vijf en negentig bij mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft
WG
hierin
12 jun 1894 Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als ex partner
Lambertus Petrus Christiaan Elshout en Cornelia van Os als gescheidene
Cornelia van Os (*1868-†1934) als vermelding

BSO:000023

BS Overledene: Lambertus Petrus Christiaan Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 1 sep 1933
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
2 sep 1933 Antonia Henrica Johanna van Hulst (*1867-†1932) als echtgenote
Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als overledene
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders
Cornelia van Os (*1868-†1934) als gescheidene

BSO:002667

BS Overledene: Antonia Henrica Johanna van Hulst (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 22 jan 1932
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
22 jan 1932 Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als echtgenoot
Cornelis van Hulst en Johanna Maria Catharina Picorie als ouders
Antonia Henrica Johanna van Hulst (*1867-†1932) als overledene

PK:004530

persoonskaart van:Cornelis Franciscus Josephus Heppel (Persoonskaart)
Ontvangen: 5 okt 2017
Akte: 877
Vergel. datum: 6Nov39AA
Achterkant (J/N): Ja
hierin
5 okt 2017 Maria Johanna Catharina Heppel (*1950-) als kind
Maria Johanna Catharina Heppel (*1950-)
Cornelia Maria Dijmphina Theodora Heppel (*1940-) als kind
Catharina Maria Theodora van Doren (*1912-†1982)
Theodore Francisca Johanna Antonia Heppel (*1945-) als kind
Maria Egidia Francica Josephina Heppel (*1942-) als kind
F.J.M. van Nunen (-) als partner van kind
B.L.J. van Steen (-) als partner van kind
Jolana Angela Jacoba Heppel (*1955-) als kind
Dymphna Maria Cornelia Heppel (*1946-) als partner van kind
A.J.C. Hoofs (-) als partner van kind
Johannes Fransicus Heppel en Cornelia Noordhuizen als ouders
Cornelis Franciscus Josephus Heppel (*1911-†1988) als hoofdpersoon
Catharina Maria Theodora van Doren (*1912-†1982) als echtgenote

BSG:000233.a

BS Geboorte: Leendert Jacob Flipse (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Middelburg [ze]
periode: 24 jun 1904
Archiefnaam: Zeeuws Archief
Archief: BS
[[]]
hierin
25 jun 1904 Catharina Adriana van Vlaanderen (*1878-) als moeder
Leendert Jacob (Leen) Flipse (*1904-†1969) als kind
Frederikus Hendrikus Flipse (*1876-†1926) als vader
Frederikus Hendrikus Flipse (*1876-†1926) als aangever

BSG:000020.a

BS Geboorte: Johannes Adrianus Janssen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 25 apr 1896
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
25 apr 1896 Gerardus Johannes Janssen (*1875-) als vader
Johannes Adrianus Janssen (*1896-†1979) als kind
Arnolda Hack (*1875-†1920) als moeder
Gerardus Johannes Janssen (*1875-) als aangever

BSG:000228.a

BS Geboorte: Johannes Cornelis Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 20 jul 1904
Archiefnaam: Digitalestamboom
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
20 jul 1904 Johannes Cornelis Elshout (*1904-†1976) als kind
Antonia Henrica Johanna van Hulst (*1867-†1932) als moeder
Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als vader
Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als aangever

BSH: 001527

BS Huwelijk van: Abbenhhuis&Elshout (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 31 jan 1919
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
31 jan 1919 Cornelia Johanna Martina Elshout (*1892-) als bruid
Jacobus Abbenhuis (*1884-) als bruidegom
Cornelis Abbenhuis en Johanna Meijer als ouders bruidegom
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders

BSG:000573.a

BS Geboorte: Cornelia Johanna Martina Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 19 okt 1892
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
19 okt 1882 Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Cornelia Johanna Martina Elshout (*1892-) als kind
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder

BSG:000537

BS Geboorte: Wilhelmina van de Luitgaarden (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oudenbosch [nb]
periode: 19 mei 1909
Archiefnaam: Regionaal Archief Oudenbosch
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
19 mei 1909 Michaλl van de Luijtgaarden (*1866-) als vader
Wilhelmina van de Luijtgaarden (*1909-†1988) als kind
Michaλl van de Luijtgaarden (*1866-) als aangever
Wilhelmina Aarts (-) als moeder