Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG:000560.a

BS Geboorte: Martinus Johannes Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 25 dec 1876
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
24 dec 1876 Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Martinus Johannes Elshout (*1876-†1905) als kind

Notar: 001531

Notariele akte: Elshout&de Jong (Notariele akte)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 1906
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: Notarriele
Inventarisnr.: 00001 t/m 00489
Onderwerp: Huwelijkse voorwaarde
Notaris: W.E. van Berckel
hierin
1906 Martinus Johannes Elshout (*1876-†1905) als betrokkene

BSO:000560

BS Overledene: Martinus Johannes Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leiden [zh]
periode: 30 dec 1844
Archiefnaam: Openarchieven
[[]]
hierin
30 dec 1844 Johanna de Jong (*1879-†1929)
20 dec 1925 Martinus Johannes Elshout (*1876-†1905) als overledene
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders

BSG:000563.a

BS Geboorte: Hendrikus Christiaan Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 15 okt 1878
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
16 okt 1878 Hendrikus Christiaan Elshout (*1878-†1880) als kind
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever

BSO:000563

BS Overledene: Hendrikus Christiaan Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 6 mrt 1880
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
8 mrt 1880 Hendrikus Christiaan Elshout (*1878-†1880) als overledene
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders

BSG:000572.a

BS Geboorte: Clara Johanna Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 27 dec 1880
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
26 dec 1880 Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Clara Johanna Elshout (*1880-†1930) als kind

BSO:000572

BS Overledene: Clara Johanna Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 19 mrt 1930
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
18 mrt 1930 Frederik Antoon du Chatenier (*1936-†1964) als echtgenoot
Clara Johanna Elshout (*1880-†1930) als overledene
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders

BSH:0503

BS Huwelijk van: Chatenier du&Elshout (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 14 aug 1908
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
14 aug 1908 Frederik Antoon du Chatenier en Elisabeth Johanna Weeber als ouders bruidegom
Frederik Antoon du Chatenier en Clara Johanna Elshout als echtpaar
Cornelis Johannes Elshout (*1907-) als kind
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders bruid

BSG:000564.a

BS Geboorte: Daniel Petrus Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 23 jul 1883
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
24 jul 1883 Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever
Daniel Petrus Elshout (*1883-†1886) als kind
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader

BSO:000564

BS Overledene: Daniel Petrus Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 21 nov 1886
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
21 nov 1886 Daniel Petrus Elshout (*1883-†1886) als kind
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders

G.kaart:0504

gezinskaart van: Gerrit Velders (Gezinskaart)
Ontvangen: 21 jun 2016
Akte: 462601
Achterkant (J/N): J
hierin
30 jun 1886 Cornelia Jacoba Velders (*1928-) als kind
Lamberta Petronella Christina Velders (*1932-) als kind
Johannes Velders (*1934-) als kind
Martinus Johannes Velders (*1922-) als kind
Cornelis Wilhelmus Martinus Velders (*1924-) als kind
Christina Daatje Velders (*1926-) als kind
1904 Gerrit Velders (*1886-†1945) als hoofdpersoon
Christina Daatje Elshout (*1888-†1944) als echtgenote
Mattheus Johannes Velders (*1921-) als kind
Cornelis Johannes Velders (*1918-) als kind

BSO:001522

BS Overledene: Gerrit Velders (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Aschaffenburg [Duitsland]
periode: 21 mrt 1945
Archiefnaam: Asschenburg
Archief: Overleden
[[]]
hierin
19 jan 1948 Willem Frederik Velders en Hendrika Johanna Baarslag als ouders
Gerrit Velders (*1886-†1945) als overledene
Christina Daatje Elshout (*1888-†1944) als echtgenote

BSG:000566.a

BS Geboorte: Christina Daatje Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Beemster [nh]
periode: 17 aug 1888
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
17 aug 1888 Christina Daatje Elshout (*1888-†1944) als kind
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als moeder
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als vader
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als aangever

BSO:000566

BS Overledene: Christina Daatje Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 22 nov 1944
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
25 nov 1944 Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders
Christina Daatje Elshout (*1888-†1944) als overledene
Gerrit Velders (*1886-†1945) als echtgenoot

BSH:0504

BS Huwelijk van: Velders&Elshout (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 29 nov 1907
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
29 nov 1907 Gerrit Velders en Christina Daatje Elshout als echtpaar
Willem Frederik Velders en Hendrika Johanna Baarslag als ouders bruidegom
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders bruid
Gerrit Velders (*1886-†1945) als bruidegom
Christina Daatje Elshout (*1888-†1944) als bruid

BSG:000029

BS Geboorte: Johanna Engelina Wittenberg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Maastricht [li]
periode: 21 jun 1847
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Geboorte
Inventarisnr.: 37
[[]]
hierin
21 jul 1847 Lambertus Wittenberg (*1815-†1885) als vader
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als kind
Christina Verheugt (*1819-†1899) als moeder

BSO:000029

BS Overledene: Johanna Angelina Wittenberg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 27 dec 1901
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
28 dec 1901 Lambertus Wittenberg en Christina Verheugt als ouders
Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als overledene

BSH:1533

BS Huwelijk van: Gouweleeuw&Kok (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 12 mei 1852
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Huwelijk
Nommer 55
In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig
den twaafden dag der mand mei des
middags twaalf uren, zijn voor ons Meester
Johannes van Kuijk, Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen:

Maarten Gouweleeuw, oud negen en
twintig jaren, van beroep metselaar
geboren en wonende binnen deze Stad,
meerderjarige en ongehuwd, zoon van
Johannes Gouweleeuw, overleden te Rotterdam
en Maria Noordmeer overleden alhier.

En Cornelia Kok, oud drie en dertigjaren, zonder beroep,
geboren en thans woonachtig binnen deze Stad
doch vroeger gewoond hebbende te `s Gravenhage,
meerderjarige dochter Hendrik Kok, overleden, alhier
en van Margaretha van Dorp, zonder beroep, wonende alhier.

En hebben zij Comparanten tot gemeld einde aan ons overlegd:

Eene geboorte acte van hem Comparant en acten van overlijden van zijnen vader
en van zijne moeder, benevens het vereischte certificaat dat door hem
Comparant aan de wet op de Nationale militie is voldaan en eene geboorte acte
van Comparante, hebbende de hierna te noemen getuigen verklaard hoezeer de
namen van de vader der bruid in de van hem overlegde acte van overlijden enigisinds verschillend
en anders dan in de geboorte acte der bruid gespeld of geschreven zijn, echter
door die alzoo verschillend gespelde of geschreven namen dezelfe persoon en
wel de genoemde vader der bruid bedoeld wordt.

Waarna wij hen Comparanten hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot
echtgenoten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet
aan den huwelijkse staat verbonden zijn, het welk door hen toestemende beantwoord
zijnde, hebben wij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander
zijn vereenigd.

Al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid van
Hendrik Kamsteeg, oud zestig jaren, leidekker, van Engel
Ooijkaas, oud vier en vijftig jaren,
sjouwer, van Johannes Bernardus
Jδger, oud acht en dertig jaren, sjouwer en van Cornelis van der hoek, oud
vijf en dertig jaren, metselaar,
zijnde allen woonachtig binnen deze Stad en door
geene bloedverwantschap of aanhuwelijking
de Comparanten bestaande.

En hiervan opgemaakt deze acte, welke, na gedane voorlezing is ondertekend
door beide de Comparanten en de getuigen
nevens ons Wethouder voornoemd.
hierin
12 mei 1852 Maarten Gouweleeuw en Cornelia Kok als echtpaar
Hendrik Kok en Margaretha van Dorp als ouders bruid
Johannes Gouweleeuw en Maria Noordermeer als ouders bruidegom

BSG:004644.a

BS Geboorte:Johannes Gouweleeuw (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 23 okt 1823
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
22 okt 1823 Johannes Gouweleeuw (*1795-†1890) als aangever
Johannes Gouweleeuw (*1816-) als kind
Johannes Gouweleeuw (*1795-†1890) als vader
Maria Noordermeer (*1794-†1890) als moeder

BSO: 000028

BS Overledene: Petrus Leonardus Elshout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 1 feb 1908
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BSO
[[]]
hierin
2 feb 1908 Johanna Engelina Wittenberg (*1847-†1901) als echtgenote
Petrus Leonardus Elshout (*1841-†1908) als overledene
Hendrik Frederik Derwort en Johanna Engelman als ouders